15.11.2019 Beograd

Rezultati ispunjavanja obaveza i rezime zaključaka sa prvog i drugog međustranačkog dijaloga

Rezultati ispunjavanja obaveza i rezime zaključaka sa prvog i drugog međustranačkog dijaloga Foto: Novi Magazin / SA
Na drugom međustranačkom dijalogu uz posredovanje Evropskog parlamenta izneti su rezultati ispunjavanja obaveza i rezime zaključaka sa prvog i drugog međustranačkog dijaloga na temu unapređenja uslova za održavanje parlamentarnih izbora.

U saopštenju Skupštine Srbije izneta su načela po kojima bi nezavisna regulatorna tela trebalo osnažiti da proaktivno i delotvorno vrše monitoring i svoju nadzornu ulogu, da treba garantovati jednake uslove za učesnike na izborima i da je potrebno strogo poštovati načelo razdvojenosti između stranačkih i državnih aktivnosti, da je potrebno rešiti pitanje neuravnotežene zastupljenosti u medijima i da sve reforme treba pripremiti i sprovesti na inkluzivan i transparentan način.

U saopštenju su navedeni postojeći predlozi, uz ocenu ostvarivanja, kao i pregled sprovođenja i ispunjavanja.

Prvi predlog je zabrana da državni zvaničnici koriste javna sredstva u svrhe političke kampanje i adekvatne sankcije za sve zloupotrebe, koji je usvojila Vlada 23.9.2019. godine.

Navodi se da su neke izmene Kodeksa ponašanja državnih službenika usvojene, da državna služba, na centralnom i lokalnom nivou, "treba da bude obaveštena o tim izmenama", a u toku je usvajanje izmena i dopuna tri zakona koja uređuju tu materiju.

Taj predlog je ocenjen kao delimično ispunjen.

Drugi predlog su mere kojima se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) daje nadležnost da nadgleda primenu propisa koji se odnose na Jedinstveni birački spisak, a on je ocenjen kao ispunjen.

"Upravni inspektorat treba da vrši nadzor nad Jedinstvenim biračkim spiskom. Nadzor nad sprovođenjem propisa kojima se uređuje Jedinstveni birački spisak preko Upravnog inspektorata je završen 15. novembra kroz vanredne inspekcijske nadzore koji su izvršeni u svim gradskim/opštinskim upravama. Redovan nadzor je izvršen u svim gradskim i opštinskim upravama", navodi se u saopštenju.

Treći predlog, obuka službenika uključenih u održavanje i ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska i unapređenje njihovih kapaciteta za rad na novom internet sajtu za informisanje građane o biračkom spisku, takođe je ocenjen kao ostvaren.

Navodi se da je izrađen plan obuka, da je u toku obuka za službene sekretare, kao i da su u toku obuke za službenike koji vode zvanične matične knjige.

Dodaje se da je poseban veb sajt dostupan onlajn, da građani mogu da provere da li se nalaze u Jedinstvenom biračkom spisku unošenjem svog jedinstvenog matičnog broja.

"Novi deo veb sajta Ministarstva sa relevantnim informacijama o izbornom procesu: Osnovne informacije o Jedinstvenom biračkom spisku; Propisi iz ove oblasti; Podaci o kontakt osobama zaduženim za pravna i tehnička pitanja kojima se građani, kao i ovlašćena službena lica za vođenje jedinstvenog biračkog spiska mogu obratiti za sva pitanja iz ove oblasti; Dva hodograma kojima se pojašnjavaju procedure i to: za proveru podataka, kao i za ažuriranje podataka u Jedinstvenom biračkom spisku", navodi se.

Četvrti predlog su preporuke da Repubička izborna komisija (RIK) sprovodi sve neophodne obuke u pripremi i sprovođenju izbora, uključujući i za članove biračkih odbora; javna inspekcija aktivnosti biračkih odbora i njihovih evidencija, a navedeno je i da RIK treba da organizuje obuke.

"RIK je prihvatio nacrt Odluke da se organizuje i sprovede obuka za rad u biračkim odborima koju je predložila Radna grupa. RIK je takođe uradio nacrt drugih zaključaka/odluka u vezi sa unapređenjem izbornog procesa. Javna rasprava (4 okrugla stola u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Beogradu) je održana i trebalo bi sprovesti nacrt zaključaka", navodi se.

Taj predlog je ocenjen kao delimično ostvaren.

Peti predlog je regulisanje pitanja međunarodnih i domaćih posmatrača, koji je usvojila Vlada 23.9.2019. godine.

Predlog podrazumeva da RIK donese propise koji će detaljno regulisati proces posmatranja, a razgovori o propisima još uvek traju.

"Kada RIK objavi propise, videćemo šta je prihvaćeno, a šta nije", navodi se uz ocenu da je predlog delimično ostvaren.

Šesti predlog podrazumeva omogućavanje pristupa izvodima iz biračkog spiska nakon glasanja, na zahtev građana, koji je usvojila Vlada 23.9.2019. godine i ocenjen je kao ostvaren.

"Biće moguće na licu mesta, na zahtev. Sprovođenje u praksi se može proveriti tek nakon izbora", navodi se u saopštenju.

Sedmi predlog su izmene i dopune tri zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, o finansiranju političkih aktivnosti i o javnim preduzećima, a te zakone treba izmeniti u skladu sa najboljim evropskim i međunarodnim praksama, kao i sa preporukama Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i uz pun parlamentarni nadzor.

Navodi se da je javna rasprava, četiri okrugla stola u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Beogradu, završena 31. oktobra 2019. godine i da su nacrt izmena i dopuna zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i javnim preduzećima usvojene na sednici Vlade 13.11.2019. godine.

"Nacrt zakona o finansiranju političkih aktivnosti biće na dnevnom redu naredne sednice Vlade, radi usvajanja. Sva tri zakona će biti poslata Parlamentu. Očekuje se njihovo usvajanje do polovine decembra. Konsenzus o primeni Redovne parlamentarne procedure", navodi se i ocenjuje da je predlog delimično ostvaren.

Osmi predlog jeste pojašnjenje pravila o političkom marketingu unutar postojećeg zakonodavstva kako bi se obezbedili ravnopravan pristup, tretman i transparentnost, a razgovori na ovu temu započeli su na sastanku održanom 12.11.2019. godine u Parlamentu.

"Treba pojasniti da li novi predlozi i amandmani tri zakona daju dovoljno pojašnjenja", navodi se.

Predlog je ocenjen kao delimično ostvaren.

Deveti predlog je plan Narodne skupštine da organizuje otvoren sastanak sa svim zainteresovanim stranama na temu uloge i rada REM-a, uključujući i pojašnjenja njegovih nadležnosti u oblastima nadzora, monitoringa, izvršenja i sankcionisanja tokom izborne kampanje.

"To treba da rezultira konkretnim merama za unapređenje njegovog rada pre predstojećih izbora", navodi se uz ocenu da je predlog ostvaren.

Deseti predlog jeste uspostavljanje Nadzornog odbora Narodne skupštine za kontrolu elektronskih i štampanih medija, koji je ocenjen kao neostvaren.

"Potrebno je dalje o tome razgovarati i dalje razvijati", ocenjeno je.

Jedanaesti predlog su imenovanja za upražnjena mesta u REM i pojašnjenje procedura za imenovanje i razrešenje članova REM, a "ishodi širokog i inkluzivnog javnog slušanja treba da budu uzeti u obzir i u ovom kontekstu".

Predlog je ocenjen kao neostvaren.

"Vlada predlaže Parlamentu kandidate. Pravila koja se odnose na razrešenje REM ne ostavljaju mogućnost da se svi članovi razreše dužnosti ođednom", obrazložena je ocena.

Dvanaesti predlog je planiranje da se obezbedi sveobuhvatna obuka svih službenika uključenih u sprovođenje izbora, kao i sveobuhvatna javna kampanja za bolju informisanost birača.

Nadležna tela su Ministarstvo nadležno za biračke spiskove, a obuka u toku, kao i RIK za biračke odbore koja treba da se organizuju.

Predlog je ocenjen kao delimično ostvaren.

Trinaesti predlog je unapređenje tačnosti biračkog spiska uključujući i jačanjem i nadzorom nad sprovođenjenjem svih zakona, procedura i podzakonskih akata kojima se uređuje Jedinstveni birački spisak, a on je ocenjen kao delimično ostvaren.

"Ministarstvo kroz obuku službenika. Upravni inspektorat treba da vrši nadzor nad Jedinstvenim biračkim spiskom. Radna grupa za proveru Jedinstvenog biračkog spiska je formirana. Članovi te radne grupe su članovi Vlade i ministarstava, predstavnici CRTA-e, Cesida i predstavnici međunarodnih institucija i tela. Izrada priručnika za sprovođenje Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku za osoblje koje je ovlašćeno da vodi i/ili ažurira birački spisak.

"Nacrt je pripremljen, a diskusija zakazana za 19. i 20. novembar, pozivi su upućeni lokalnim samoupravama", navodi se u saopštenju Skupštine Srbije.

autor: JU izvor: Beta
Ostavi komentar Ostavi komentar >>
Ostavi komentar
Pročitajte i...
Preporuke prijatelja
novinarnica svuda
AMSS secondary
Najvesti
Vesti.rs
Zlatiborac
medijska pismenost
Novi magazin- nedeljnik Medija centar Novinska agencija Beta AMSS side